İşveren Aşağı Saksonya

İşveren olarak Aşağı Saksonya eyaletine ilgi mi duyuyorsunuz? Peki neden özellikle de bu eyalete? Kamu hizmeti güvenli çalışma koşulları sunduğu için mi? Ya da bölgenin en büyük işvereni olduğumuz için mi? İkna edici argümanlar! 

Fakat sadece bununla sınırlı değil. Bize iş başvurusunda bulunmak için birçok iyi sebep var: 

 • Çok sayıda uzmanlık alanı
 • Farklı işyeri modelleri
 • İş ve aile yahut bakım işlerinin bağdaşabilirliği
 • Esnek çalışma saatleri (örn. evden çalışmak)
 • Yönetici eğitimi
 • İşyeri içi sağlık yönetimi
 • ve daha başka birçok şey

Eyaletimiz işveren olarak size neler mi sunabilir? Buyurun öğrenin!

Anlaşılır bir anlatımla Eyalet idaresi

Olgular, olgular, olgular: Peki eyalet idaresi hangi kurumları kapsamaktadır? 

Aşağı Saksonya Eyalet İdaresi dolaylı ve doğrudan eyalet idaresi kurumlarını kapsamaktadır. 

Doğrudan eyalet idaresi kurumları şunlardır: 

 • Başbakanlık, on adet Bakanlık, Eyalet Sayıstayı, Aşağı Saksonya Eyalet Meclisinin Başkanı ve Eyalet Veri Koruma Görevlisi.
 • Bazı Eyalet Üst Kuruluşu ve merkezi olmayan, mahalli düzeyde faaliyet gösteren ihtisas kurumları.

Dolaylı eyalet idaresi kurumları şunlardır: 

 • Yerel yönetimler ve Ormancılık Kurumu, Ziraat Odası ve Eczacı Odası gibi kamu hukuku tüzel kişilikleri, kurumları ve vakıfları.

Kurumlar ile bir kamu görevinin özel sektör tarafından yerine getirilmesi arasındaki özel bir rol eyalet işletmeleri tarafından üstlenilmektedir. Eyalet işletmesi de bir kuruma benzer bir şekilde doğrudan eyalet idaresi alanına dahil olmakla birlikte, bir kurumdan farklı olarak, örn. IT.Niedersachsen veya Alfred-Töpfer-Akademie gibi daha işletmeci bir yönetime sahiptir. 

Doğrudan eyalet idaresi ve eyalet işletmelerine ilişkin bütün imkanları kariyer portalında bulabilirsiniz. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak): 

Bakanlar Kurulu ve görevleri

Eyalet Meclisi – yani Aşağı Saksonya eyaletinin parlamentosu – kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirilen bir seçimde Başbakanı seçer. Seçilen Başbakan ise eyalet hükümetinin üyelerini tayin eder. Bakanlar Kurulunu oluşturan bu üyeler bakanlık görevlerinin yanında başka bir meslek icra edemezler. 

Bakanlar Kurulu eyalet politikasının esaslarını belirler, çeşitli bakanlıklar arasındaki görev dağılımını gerçekleştirir ve Aşağı Saksonya Eyalet Meclisinden oylamaya sunulan yasa tasarıları kararlaştırır. Üst düzey memurların atanması ve Federal Konseydeki oylama biçiminin belirlenmesi de Bakanlar Kurulunun başka görevleridir. Son karar mercii Başbakan olmakla birlikte eyalet hükümeti, anlaşmalı kararlar alınması için çabalamaktadır. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak): 

Sağlam işler

İşten atılma tehlikesinin olmaması – kamuya iş başvurusunda bulunmanın en sık rastlanan gerekçesi bu olsa gerek. İstikrarlı maaşlar, kriz dönemlerinde sahip olunan iş güvencesi ve gelecek perspektifleri sunan bir işveren gibi güçlü argümanlar. Aşağı Saksonya eyaleti bunları ve daha fazlasını sunmaktadır. 

Bilindiği üzere memur statüsünde ve sözleşmeli statüsünde çalışan kamu görevlileri vardır. Peki bunlar arasındaki farklar nedir? Memurlar, işverenlerinin yasal bakım yükümlülüğünün kapsamlı güvencesi altında bulunmaktadır. Ayrıca eyalet, memurların sağlık sigortasına yönelik ek yardım sağlamaktadır. Sözleşmeliler ise yasal ve zorunlu sigorta güvencesi altında bulunmakta olup, buna ilaveten “kamu hizmetleri ek sigortası” gibi sosyal hizmetlerden yararlanabilirler. Toplu sözleşme alanında ise ayrıca yıllık özel ikramiye ile Federal Devlet ve Eyaletlerin emeklilik kurumu tarafından karşılanan bir işletme içi emeklilik sigortası olağan birer uygulamadır. 

Özetleyelim:

Her iki çalışan grubu da devamlı olarak bir işveren için çalışmakta, sosyal güvenceye sahip bulunmakta ve maaşlarını devamlı olarak almaktadır. Maaşların düzeyi ya bir kanun (Aşağı Saksonya Kamu Çalışanları Maaşları Kanunu-NBesG) ya da bir toplu sözleşme (Eyaletlerdeki Kamu Çalışanlarına yönelik Toplu Sözleşme-TV-L) tarafından otomatik olarak ayarlandığından dolayı maaşların düzeyine ilişkin pazarlıkların yapılmasına gerek bulunmaktadır. Memurların iş ilişkilerinin fesih edilemeyecek oluşu da elbette ki memuriyet statüsünü destekleyen bir argümandır. Bununla birlikte süresiz sözleşmeli kamu çalışanlarının da işlerinin garanti olduğu unutulmamalıdır. Muhtemel maaşınızın somut olarak ne kadar olacağını mı merak ediyorsunuz? Aşağıdaki maaş hesaplayıcısını kullanarak genel bir bilgi edinebilirsiniz. 

(Hesaplamanın sonucu ve doğruluğundan kariyer portalının yazı işleri birimi sorumlu tutulamayacağı gibi, hesaplamanın sonucu ve doğruluğundan hareketle hukuki bir hak da iddia edilemez.) 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • Aşağı Saksonya Eyaleti Kamu Çalışanları Maaş ve Ödenekleri Kurumu (NLBV)
 • Aşağı Saksonya görevli memurlar ve hakimlere yönelik maaş hesaplayıcısı
 • Batı toplu sözleşme bölgesinde bulunan kamu çalışanlarına yönelik, Eyaletlerdeki Kamu Çalışanlarına yönelik Toplu Sözleşmeye (TV-L) uygun maaş hesaplayıcısı
İş-Yaşam-Dengesi

Özel hayatla çalışma hayatı dengede bulunduğu zaman kendimizi daha iyi hissederiz. Ayrıca bir de anlamlı bir faaliyette bulunmamız da mümkün olduğunda, gerçek potansiyelimizi kullanmak ve yüksek performans göstermek için daha da motive olmuş oluruz.

İyi bir iş-yaşam-dengesinin anlamı şudur: Ne çalışma hayatı ne de özel hayatın eksik kalması. Çok mu zor? Eğer işveren uygun bir destekte bulunursa, değil! 

İster çocuklara veya aile bireylerine yakınlarına yönelik bakım hizmetleri, isterse de fahri çalışmalarda bulunma imkanları olsun: Aşağı Saksonya Eyaleti İdaresi, çalışma hayatıyla özel hayatı dengede tutmak için yararlanabileceği çok sayıda tedbire sahip bulunmaktadır (örn. esnek çalışma saatleri veya evden çalışma).

Personelden sorumlu olan yöneticiler, çalışanlarının sağlıklı bir iş-yaşam-dengesine sahip olmalarında desteklemek için çeşitli eğitim olanaklarını kullandırma imkanına sahip bulunmaktadır. 

Ayrıca: Eyaletin birçok kurumu, kamu yararına faaliyet göstermekte olan Hertie-Vakfı’nın meslekveaile (“berufundfamilie”) sertifikasına sahip bulunmaktadır. Bu kurumlar sertifikaları yenilenmeden önde en ince ayrıntısına kadar denetlenmektedir.

Sağlık – İşyerinde de başlıca bir konu

Sağlık her şey değildir ama sağlık olmayınca da her şey hiç olur. Bir işveren, çalışanlarının sağlını desteklemek için birçok şey yapabilir. İşverenin yapabilecekleri çalışma koşullarından başladığı (örn. iş güvenliği) gibi, çalışanların uzun bir hastalık döneminden sonra çalışma hayatına yeniden entegre edilmesiyle de son bulmaz. 

Bu bağlamda sağlık yönetimi önemli bir bileşeni teşkil etmektedir. Sağlık yönetimi, çalışanların sağlığının desteklenip korunabileceği muazzam bir yöntem ve tedbirler bütünü oluşturur.

Sağlığı yönetmek demek, bedensel ve zihinsel sağlığı ilgili hizmet birimin bütün karar süreçlerine kalıcı bir şekilde dahil etmek demektir. Çok önemli: Çalışanlar bu sürece dahil edilmektedir. 

Kurum içi sağlık teşviki” olarak adlandırılan uygulama ise bu bağlamda başka bir taşıyıcı kolonu teşkil etmektedir. Spor olanakları veya masaj, sağlıklı beslenme veya psikolojik dayanıklılık çalışmaları: zorlu çalışma yaşamı ve günlük hayatın üstesinden daha kolay gelmek için sayısız imkân var. Kurum içi sağlık teşviki uygulaması böylece çalışanların kendi sağlıkları için bir şeyler yapmaları için gerçek bir motivasyon teşkil etmektedir. Çok sayıda hizmet birimi sağlık sigortası kurumlarıyla işbirliği içerisinde sağlığı teşvik edici imkanlar sunmaktadır. Bunlara örnek olarak beslenme danışmanlığı, sigarayı bırakma programları, stresle mücadele kursları, omurga jimnastiği, kapsamlı genel sağlık kontrolleri veya sağlık günleri.

Enklüzyon – elbette birlikte!

Engelli insanların toplumsal yaşama dahil edilmesi, demokratik ve sosyal bakımdan adil bir toplum olabilmenin ön koşuludur. Aşağı Saksonya eyaleti, söz konusu toplumsal grubun önündeki engellerin azaltılması ve enklüzyonu ilke edinen bir toplumun çeşitli boyutlarının desteklemesi hususunda kendini sorumlu görmektedir. Personel Daireleri boş kadroların doldurulması çerçevesinde, eşit yeterliliklere sahip olan kişilerin iş başvurusu söz konusu olduğunda, özel gereksinimleri olan başvurana öncelik tanımaya özellikle dikkat etmektedir. 

Bilmekte yarar var:

Hukuki bakımdan önem arz eden gerekçelerin engel teşkil etmemesi durumunda iş başvurusu süreçlerinde ağır engelleri başvuranlara, eşit yeterlilik ve yeteneklere sahip olmaları durumunda öncelik tanınmaktadır. Bedensel engelleri olan kişiler işe alındığına, bunların çalışma yerlerindeki donanımlarının kendilerine uygun olması sağlanır. 

Dolayısıyla bedensel engelleri bulunan başvuranlar iş başvurularında, bu durumlarına her halükârda dikkat çekmelidir. Bu sayede seçme sürecinde kesin olarak dikkate alınırlar!

Eşitlik

Kadın, erkek veya non-binary – çalışma hayatının ve mesleki faaliyetlerin üstesinden gelinmesi bakımından cinsiyet gerçekten bir öneme sahip değildir. 

Meslek seçimi ve çalışma hayatındaki eşitlik gelişse de bu gelişmenin hızı hala çok yavaştır. Eyalet Hükümeti tüm cinsiyetler ve cinsiyet kimlikleri arasında eşitliğin sağlanmasını, cinsiyetler arasında fırsat eşitliği söz konusu olmadığı sürece siyasi bir meydan okuma olarak görmeye devam etmektedir. Bizim hedefimiz mağduriyetlerin giderilmesidir. 

İş ilanları prensip olarak “e/k/non-binary” ifadeleriyle belirtilen bütün cinsiyetlere ve cinsiyet kimliklerine hitaben hazırlanır. Ayrıca iş ilanının metni mümkün mertebe nötr bir şekilde ifade edilir. 

Aşağı Saksonya Eşitlik Yasası-NGG, en azından kamusal hizmetlerde kadın erkek eşitliğini kolaylaştıran düzenlemeler içermektedir. İş ilanı sürecince, daha düşük sayıda temsil edilmekte olan cinsiyet, iş başvurusunda bulunmaya cesaretlendirilir. 

Bunun ötesinde Aşağı Saksonya eyaleti, toplumsal cinsiyet eşitliği politikası izlemeyi taahhüt etmiş olup, eşitliğin sağlamasını devamlı ilke edinmiştir. Eyalet kamu hizmetlerindeki kadın – erkek eşitliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgilere (Almanca) İşveren olarak Aşağı Saksonya eyaleti başlığı altında (Gleichberechtigung beim Arbeitgeber Land Niedersachsen) erişebilirsiniz.

Kültürlerarası açılım

Kültür… ne? Kültürler arası olma durumu, çeşitli kültürlerin birbirleriyle karşılaşması sonucunda oluşur.

Bilmekte yarar var: Aşağı Saksonya’da yaşayan insanların %20’sinin kendisi veya ailesi bir göç geçmişine sahip bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı işveren olarak eyalet, farklı kültürel çevrelerin özelliklerine yönelik olarak kültürlerarası bir açılım gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu prensiplerin uygulaması ise fırsat eşitliğinin söz konusu olduğu işe alma süreçlerinde ve personelin kültürel farklılara duyarlı hale getirilmesiyle vücut bulur. Bu süreç çalışanlara ve özellikle de yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleriyle desteklenir. 

Eyalet kurumları herkese ulaşabilmek için de basit veya sade bir dil kullanır. Buna rağmen tam olarak anlaşılamayan hususlar olacak olursa, iletişim formu ile bizimle temasa geçebilirsiniz. 

Bir öneri: yabancı bir okul, meslek eğitimi veya yüksek öğretim diplomasına sahip iseniz, ayrıntılı oryantasyon kılavuzundan yararlanabilirsiniz. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • yabancı okul, meslek eğitimi veya yüksek öğretim diplomalarının Aşağı Saksonya eyaletinde tanınması hususlarına ilişkin oryantasyon kılavuzu
 • dil seviyesinin tespit edilmesine yönelik çizelge
Ekonomi ve İdari İşler Stajı

Bir atasözü der ki: “Bir başkasını anlamak istiyorsan, onun ayakkabılarıyla yüz adım yürü.” Yani bu yöntem, yeni perspektiflere yönelik bakış açısını genişletir ve başkalarının menfaatlerine yönelik anlayışı geliştirir. 

Hepimiz çalışma hayatımıza uyum sağlıyor, iş süreçlerini ve çalışma şekillerine ezbere biliyoruz. Bundan dolayı Ekonomi ve İdari İşler Stajı çerçevesinde her yıl, kamu idaresinde ve özel sektör işletmelerinde görev yapmakta olan 30 – 40 yöneticiye, diğer tarafın çalışma hayatını tanıma imkânı sağlanmaktadır. Staj katılımcıları yeni çalışma şekillerini, sorunları ve çözüm süreçlerini öğrenerek yarar sağlamaktadır. İki hafta süreli bu Ekonomi ve İdari İşler Stajı böylece sadece heyecan verici bir deneyim olmakla kalmayıp, aynı zamanda da yöneticilere yönelik yenilikçi bir kişisel gelişim yöntemi teşkil etmektedir.

Yönetici gelişimi

“Çalışanlar kuruluşu değil, amiri terk eder”. 

Başka bir deyişle: Yönetimin kalitesi, çalışanların memnuniyeti ve üretkenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yönetim kalitesi iyiyse, çalışanlar arasındaki hava da iyidir. Ekip üst düzey performans sergiler ve kuruluş başarılı olur. 

İyi haber: Liderlik becerileri öğrenilebilir. Bundan dolayı da Aşağı Saksonya eyaleti mesleğe girenlere, yöneticilik bakımından önem arz eden kilit yeterliliklerin öğretildiği staj programlarıyla destek olur. Kurum içi etkinliklerde veya eyalete bağlı eğitim enstitüsünde bu konular ele alınmaktadır. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • Aşağı Saksonya Eyaleti Eğitim Enstitüsü
 • Staj programı
Ulusal ve uluslararası çalışma

Biliyor muydunuz? Berlin ve Brüksel’de de bir parça Aşağı Saksonya var! Aşağı Saksonya eyaleti, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin federal yapılanmasından dolayı ulusal düzeyde Berlin’de ve uluslararası düzeyde Brüksel’de temsil edilmektedir. İlgili eyalet temsilciliklerinde Aşağı Saksonya eyaletinin menfaatleri Federal Devlet ve AB nezdinde toplanıp temsil edilmektedir. Bu sizin ilginizi çekiyor mu? 

Üst düzey niteliklere sahip olan çalışanlar için başka bir kariyer imkanı daha var: Avrupa Birliği’nin İhtisas Şubelerinde Ulusal Uzman olunuz ve çağımızın siyasi bakımdan önem arz eden istikamet belirlemelerine katkıda bulununuz. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • Ulusal bilirkişi olarak çalışmak
Meslek içi eğitim ve ileri eğitim

İnsan beyni, bilgilerin işlenmesi söz konusu olduğunda bir profesyoneldir. Her zaman öğrenmeye hazır halde bulunur ve öğrenmekten daha çok sevdiği bir şey yoktur. Günlük çalışma hayatında bizleri her gün, üstesinden gelmemiz ve öğrenmemiz gereken yeni zorluklar, konular veya teknolojilerle karşılaşıyoruz. Eyalet çalışanları mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek için çok sayıda kurum içi ve çevrimiçi, örn. mesleğe yeni katılanlar için idari bilgiler, eDosya, meditasyon, NLP veya şiddetsiz iletişim gibi etkinliklerden birini seçme imkanına sahiptirler. 

Ayrıca: Aşağı Saksonya Eğitim İzni Kanunu uyarınca Aşağı Saksonya eyaletinde çalışanlar, eğitim etkinliklerine katılmak üzere yılda beş gün ücretli izin hakkına sahiptir. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • Aşağı Saksonya Eyaleti Eğitim Enstitüsü
 • Aşağı Saksonya Vergi Akademisi
 • IT Aşağı Saksonya
 • Aşağı Saksonya Polis Akademisi
 • Ceza İnfaz Eğitim Enstitüsü
 • Öğretmenlere yönelik meslek içi eğitim yetkinlik merkezi
 • Yüksek öğretimi kapsayıcı ileri eğitim
 • Alfred-Töpfer-Akademisi
 • Yargı Kurumları Merkezi IT-İşletmesi 
Mesleğe yeni katılanlar için iyi fırsatlar

“Meslek eğitimimi tamamladıktan veya başka alanlarda mesleki deneyim edindikten sonra da Aşağı Saksonya eyaletinde işe başlayabilir miyim?” Bu soruyla sürekli olarak muhatap oluyoruz. Cevabımız: “Evet, tabi ki!”

Aşağı Saksonya eyaleti çeşitli meslek dalları ve branşlarında iş imkanları sunmaktadır. Bunlar arasından pedagoji, laboratuvarlar, medya tasarımı veya el sanatları, muhasebe, dezavantajlı insanlara refakat, mimarlık, motorlu araçlar, mutfak ve daha başka birçok alan bulunmaktadır. Bir fikir edinmek için güncel iş ilanlarına göz atabilirsiniz! 

Mesai arkadaşlarınız sizleri işyerinizde karşılar ve size müstakbel çalışma alanlarınız tanıtır. Yeni fikirler ve ilham verici önerilerle karşılaşmaktan memnuniyet duyarız! 

Okullara yatay geçiş yapmak için ise iki yol var: Hazırlık hizmetleri ve doğrudan kayıt. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere Eğitim Bakanlığı’ndan erişebilirsiniz. 

İdari işlerde görev almakta olan yöneticilerin ise yararlanabileceği özel bir imkan var: Aşağı Saksonya Eyalet İdaresinin organizasyon, bütçe ekonomisi ve hukuki altyapısına ilişkin eğitimler sizler sorumluluk gerektiren görevlerinize hazırlayacaktır. 

Sizin için hazırlanan bilgiler (Almanca olarak):

 • Aşağı Saksonya Eyaleti Eğitim Enstitüsü meslek içi eğitim programının çevrimiçi versiyonu
 • Aşağı Saksonya okul hizmetlerine yatay geçiş
 • İş ilanları

Yarışmacı spor

Sportif başarı elde etmek için sıkı bir şekilde antrenman yapıyor ve olimpik başarılar mı hedefliyorsun? Aynı zamanda da gelecek güvencesi sağlayan bir eğitim görmek istemekle birlikte, yarışmacı sporculuk hayalinden vazgeçmek istemiyor musun? Aşağı Saksonya eyaleti tüm bunları mümkün kılıyor! 

Aşağı Saksonya Olimpiyat Merkezi, Aşağı Saksonya Engelli Sporu Birliği ve Atletizm Temsilciliği ile işbirliği içerisinde seni sportif ve mesleki gelişimi bir arada sürdürmekte destekliyoruz. 

“Genel İdare” dalındaki ikili yükseköğrenim ve Aşağı Saksonya polis teşkilatı içerisinde ikili kariyer, başka hususların da yanında öğrenim süresinin uzatılması mümkün kılınarak ve yarışmalar için özel izin imkânı sağlanarak yarışmacı bir sporcunun günlük hayatına uygun hale getirilmektedir. Böylece eyaletimiz, Aşağı Saksonya Eyalet İdaresinde görev yapmakta olan atletlere hem sportif hem de mesleki kariyerlerini ilerletme imkânı sağlamaktadır. 

İlgini çekti mi? O zaman “Genel İdare” dalındaki ikili yükseköğrenim veya Aşağı Saksonya polis teşkilatı içerisindeki ikili kariyerin senin için doğru seçimler olup olmadığını bir düşün. 

Senin için hazırlanan bilgiler (Almanca):